Home

Hoe dan ook, u loopt in het leven toch een keer tegen een moment aan waarop iemand overleden is en u tijdens de uitvaart iets wilt doen. U wilt de overledene herdenken, of misschien bepaalde kanten van uw relatie met hem of haar belichten.

Dat kunt u zelf doen, maar ook door iemand laten doen.

Daarnaast is een tussenvorm mogelijk. Ik bied u de mogelijkheid hiermee aan de slag te gaan, hetzij zelf, hetzij met mijn directe of indirecte hulp.